Araç Kiralama Sözleşmesi

 

 1. Bu sözleşme ile KİRAYA VEREN (Ceymis İletişim Hizm. Dağ. Otomotiv Turizm İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. -adresearaba.com), sözleşmede tarif edilen aracı (Bu anlaşmada araç olarak belirtilecektir) bu sözleşme koşullarıyla kiraya vermiş, KİRACI da koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.
 2. Ekonomi gruplar için 23 yaş 3 yıllık sürücü belgesine, Orta gruplar için 25 yaş 5 yıllık sürücü belgesine, Üst gruplar için 30 yaş 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler adresearaba.com‘un oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.
 3. KİRACI, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi vb.) KİRACI sorumludur.
 4. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.
 5. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.
 6. KİRACI aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için KİRAYA VEREN’e başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yed dinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.
 7. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır.
 8. Kiralama başlangıcında KİRACI’nın kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. KİRACI, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının vb. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, ceza başı 15 TL hizmet bedeli alınacaktır. Araçlarda HGS veya OGS cihazı olup KİRACI kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile belirtmiş olduğu kredi kartından tahsil edilmesi onayını vermiş sayılır. Kiralanan araçta OGS bulunması durumunda OGS gişesi, HGS olduğu durumlarda HGS gişesi kullanılacaktır. Cihazlara uygun gişelerden geçilmediği durumlarda oluşabilecek kaçak geçiş bedellerini KİRACI ödemekle yükümlüdür.
 9. Araçlar rent a car sigortası kapsamında güvence altına alınmıştır. Rent a car sigortasında kaza başına 3000 TL’lik muafiyet vardır. Tek taraflı ya da birden fazla aracın karıştığı kazada KİRACI’nın TRAMER kaydında kusurlu olması durumunda 3000 TL’lik muafiyeti KİRACI ödemekle zorunludur. KİRACI günlük 25 TL karşılığı bu muafiyeti kaldırabilir. Meydana gelen her türlü iki veya daha fazla aracın karıştığı kazalarda "Kaza Tutanağı” alınması ve tek taraflı hasarlarda (sürtme, çarpma) "Karakol Tutanağı" alınması zorunludur. KİRACI Hasar Sigortası satın almış dahi olsa, "Karakol Tutanağı" veya "Kaza Tutanağı” ibraz etmemiş ise tüm hasar KİRACI tarafından karşılanacaktır.
 10. Kiralanan araçta hasar ve veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracı servise ulaştırılması aşamasında, KİRAYA VEREN’in Çağrı Merkezinden destek alınmaması halinde çekici maliyeti KİRACI tarafından ödenecektir.
 11. KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı il ve ilçede, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve KİRAYA VEREN’in isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.
 12. KİRACI, KİRAYA VEREN’in isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur; a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için formda belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır) b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler, c. Aracın, teslim alınan adresten farklı bir adrese bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRAYA VEREN tarafından belirlenen tek yön ücreti, d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler, e. Kira süresi içinde, KİRAYA VEREN’in hatasından doğanlar dışında araca, KİRACI ve başka sürücü ile veya KİRAYA VEREN’e karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri, f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, KİRAYA VEREN’in giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar KİRACI tarafından ödenecektir. Ancak KİRACI, önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir. g. KİRACI, aracın mekanik ve kaporta açısından ( satış sözleşmesinde belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder, Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi. h. Aracı KİRAYA VEREN’in dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve KİRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur, ı. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları KİRAYA VEREN tarafından tamamlanacak, KİRACI tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da KİRACI’lar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise KİRAYA VEREN’e ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmeden KİRACI’nın, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, i. KİRACI’nın iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında KİRAYA VEREN’in yaptığı giderler, j. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde KİRAYA VEREN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine KİRACI itiraz edemez,
 13. KİRACI’nın, KİRAYA VEREN tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve ücretli aldığı Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder, a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise, b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın KİRACI’nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde) c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda, d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı vb. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, KİRACI, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür. e. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran KİRACI’ya aittir. f. Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları g. Jant kapağı ve stepne kaybı h. Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi ekipman zarar görmesi i. Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları j. Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarar
 14. KİRACI, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı, voucher veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan KİRACI’lar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. KİRACI, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde KİRAYA VEREN’in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 15. Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır: a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn:0-0,30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında, Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri vb.) b. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı vb.) ve durumlarda kullanımı, aracın KİRACI’dan başka biri tarafından kullanılması (KİRACI dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsil sorumlu olacaktır.) c. Ülke sınırları dışında, yasal hız sınırları dışında, sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar KİRACI tarafından ödenir.
 16. KİRACI’ya verilen araçta hasar oluşması halinde, KİRACI’dan ayrıca hasarın %5’i oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda, KİRACI olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. KİRACI, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın KİRAYA VEREN’in ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.
 17. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran KİRACI sorumludur.
 18. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, KİRACI durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili KİRAYA VEREN’in ofisine ulaştırmak durumundadır.
 19. KİRACI veya yukarıda 12-g maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. KİRAYA VEREN 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk KİRACI’ya ait olup KİRAYA VEREN KİRACI’ya rücu hakkına haizdir. KİRACI ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda KİRAYA VEREN’in ve KİRAYA VEREN’in sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır; a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın KİRAYA VEREN’in ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere KİRAYA VEREN’in kaza raporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.
 20. KİRACI, KİRAYA VEREN’in kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve sözleşmeyi imzalamak suretiyle öngörülen bedeli ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır.
 21. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, KİRACI belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.
 22. KİRAYA VEREN aracı KİRACI’dan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. KİRACI kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, KİRAYA VEREN’in bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACI’nın borcundan düşülecek ve kalan KİRACI’ya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde, KİRAYA VEREN derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve KİRAYA VEREN’in Çağrı Merkezini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak KİRAYA VEREN’in ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir. KİRAYA VEREN, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında KİRACI ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.
 23. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine KİRACI kiralama süresinin tek taraflı olarak uzatamayacaktır. KİRACI’nın, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya KİRACI yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. KİRAYA VEREN, KİRACI’nın kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükârda işbu Sözleşme ’de belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; KİRACI kiralama süresinin sona erdiği gün ve saatte sözleşmede belirtilen iade adresine teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. KİRACI, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
 24. KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN’e bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI vasıtanın KİRAYA VEREN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında KİRACI ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.
 25. KİRAYA VEREN işbu Sözleşmeyi dilediği zaman KİRACI’ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 26. Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak KİRAYA VEREN tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, KİRACI tarafından aynen kabul edilmiştir.
 27. Araçların kullanımlarında aşağıdaki şekilde kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise aşağıda belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.
 28. “KİRACI, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.”
 29. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda KİRAYA VEREN’in belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.
 30. İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve İstanbul mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.